October 17, 2018 David Andersson

Hur pass relevanta är sökord för sökmotoroptimering?

SEO, eller sökmotoroptimering, spelar en viktig roll i framgången för en webbplats. Men har fokus skiftat från “keyword SEO” till “long-tail keyword SEO”, eller har sökord blivit föråldrade?

Vad är “long-tail” sökord?

Ett “long-tail” sökord är mer av en mening än bara ett ord, och ses ofta som ett mindre populärt val eftersom de har en lägre sökningskapacitet och mindre konkurrens att rankas för. Däremot låter “long-tail” sökord de stora sökmotorerna som Google och Bing att styra webbanvändare till ett tydligt svar snarare än att ge dem en lista över källor som de kan hitta deras svar på. Till exempel: “hur man bäst behandlar influensasymptom”, kan ta dig direkt till en källa som kan ge dig ett svar på din fråga, till skillnad från att bara markera ordet “influensa”, som samtidigt som det är en mer konkurrenskraftig sökterm, kommer ger dig många fler källor att ta dig igenom innan du hittar ett svar på din fråga.

Detta betyder inte att sökord inte längre är användbara för en kampanj. Däremot är förhållandet mellan sökord och SEO-framgång betydligt mer komplicerat nuförtiden, och det finns flera andra onsite optimeringar som måste tas i hänsyn, till exempel:

Placering av sökord:

Medan populariteten av sökord kanske är minskande, kräver Google fortfarande text av något slag för att ta reda på exakt vad ditt företag gör. Sökord kanske inte har så stor effekt på en webbplats ranking, men de kan ändå vara användbara om de placeras strategiskt, snarare än genom att fokusera på hur ofta de används.

Din webbplats kommer att brytas ned av de stora sökmotorerna till viktiga områden av betydelse, där metainformation och rubriker är av högsta prioritet, där din webbplats body är mindre viktig, och där sidofält samt sidfot är av lägst prioritet. Att fokusera på dessa högprioriterade områden och se till att de innehåller relevant beskrivande information om ditt företag är avgörande, men att bara använda ett sökord kan enkelt göra din webbplats repetitiv och ointressant, och negativt påverka din ranking.

Google tolkar datan på din webbplats:

I stället för att skanna din webbplats och dra ut sökfraser som den anser vara relevanta, tolkar nu Google data och drar sina egna slutsatser om vad din webbplats och ditt företag erbjuder.

Med detta i åtanke blir det allt viktigare att se till att din webbplats är optimerad för en specifik betydelse snarare än bara en fras, och om du försöker göra dig själv till en naturlig auktoritet i ett visst ämne eller produkt, så kan du även välja att glömma allt om sökord.

Google använder semantisk sökning:

Semantisk sökning har blivit en väldigt användbar och värdefull funktion för alla webbanvändare som söker svaret på en specifik fråga.

När du skriver något i Googles sökfält försöker sökmotorn att förstå mer om din fråga och avsikt genom att betrakta sammanhanget, avsikt och plats för din fråga. Detta för att ge dig mer exakta resultat; detta är känt som en semantisk sökning.

Det kan vara så att sökord inte längre är lika relevanta för SEO som de en gång var, då all sökordstolkning bygger på hur väl sökmotorerna kan tolka och förstå mänskligt språk, snarare än ett visst ord. Men om du ser till att din webbplats regelbundet publicerar korrekt, relevant och viktig information, bör du inte ha några problem med att få den att rankas högre av de stora sökmotorerna.

Kontakt