October 24, 2017 David Andersson

Att välja rätt plattform i utvecklingen av en mobilapplikation

En av de faktorer som eventuellt skulle kunna fastställa framgången av en mobil applikation är plattformen för vilken den är byggd på. Inte varje app-plattform är densamma. Varje en har sin egen uppsättning av fördelar och nackdelar och det finns ingen one-size-fits-all lösning.

Företag måste välja en plattform för apputveckling som bygger på deras egna affärsbehov. De måste också ha grundläggande kunskaper gällande funktionerna i olika plattformar innan de bestämmer sig för att göra en app. Nedan följer en sammanställning av sådana saker som varje företagare behöver veta innan de väljer en plattform i utvecklingen av en mobilapplikation för deras verksamhet.

Enskild plattform eller cross-plattform?
Innan vi går på de tekniska aspekterna av plattformarna, måste du först avgöra om du vill utveckla en app för en viss plattform eller för flera plattformar. Du kan välja en enskild plattform om du är väldigt säker på att de flesta av dina kunder finns på den specifika plattformen eller om du vill rikta dig mot en specifik målgrupp, som sannolikt kommer att använda denna plattform. Fördelarna med att välja plattform inkluderar enkel utformning, produktion och testning, medan den största begränsningen är appens räckhåll.

På samma sätt, när din kundbas är en blandning av människor som använder olika plattformar, det är alltid bättre att välja cross-plattform. Dessutom, när du vill nå en större målgrupp, kan då välja cross-plattform, eftersom det ofta låser upp en betydande andel av den mobila marknaden. Fördelarna inkluderar räckhåll och smidig funktionalitet, medan nackdelarna är längre utvecklingstider och högre kostnader.

Android, iOS, Windows Phone eller Blackberry?
För närvarande är de flesta smartphones på marknaden antingen baserade på Googles Android, Apples iOS, Microsofts Windows Phone eller Blackberry. Av de fyra är Android och iOS de mest populära med en marknadsandel på cirka 82% och 14%, respektive, medan Windows Phone och Blackberry har 2,5% och 0,3% av marknadsandelarna.

Med hjälp av dessa marknadsandelar, och om du vill nå större delen av marknaden, bör du välja de populära plattformarna som Android eller iOS och i och med detta leta efter Android eller iOS utvecklare. Om affärsvärlden är ditt mål eller om de flesta av dina kunder är företagare, kan du välja Blackberry, som är en företagsbaserad plattform.

Native app eller hybrid app?
När du har bestämt plattform för appen, måste du lära dig de olika utvecklingstekniker av appar som återigen spelar en central roll i din apps prestanda. I allmänhet finns det tre tekniker – native, hybrid och webbläsarbaserade appar. Du kan enkelt eliminera webbläsarbaserade appar eftersom de inte alls är appar; de liknar hemsidor men är anpassade för att se ut som en app på smartphones.

Native appar är utformade för en enda mobil plattform. De erbjuder bäst prestanda, ger god användarupplevelse och erbjuder en naturlig känsla och utseende för användarna. Vidare har de full tillgång till enhetens inbyggda funktioner som kamera, GPS, mikrofon, etc. Å andra sidan, tar de längre tid att utveckla och är dyrare, men om du vill ha din app för en specifik plattform är en native app ett bättre val.

Hybrida appar är en kombination av native och webbläsarbaserade appar. De körs i en native container, får HTML genom enhetens webbläsarmotor och bearbetar JAVA script lokalt. Dessa program är enkla att utveckla och kostnadseffektiva. Däremot överskuggar native appar ofta hybrider med deras prestanda och funktionalitet.

Moln-skalbarhet av plattformen
Plötsliga krascher är oundvikliga med tät användartrafik. En sak som kan hjälpa dig att övervinna detta problem är moln(cloud)servrar. Att välja apputvecklingsplattformar som erbjuder moln-skalbarhet och som kan anpassa sig till tillväxten är ett bättre val. Med sådana plattformar kan du vara säker även om trafiken till din app växer och även när tusentals användare använder appen samtidigt.

Budget
Ytterligare en viktig sak att tänka på är kostnaderna för att bygga en mobil app på en särskild plattform. Baserat på detta kan du bestämma om det är värt investeringen för plattformen eller inte. Appar som kostar mindre i början kan bli dyra i längden. Även om det är ganska dyrt initialt, välj en god plattform som kan ge dig hög avkastning på investeringen.

Med denna grundläggande kunskap kan du inte bara välja rätt plattform för din app, men även ge korrekta instruktioner till din apputvecklare.

Kontakt