March 18, 2018 David Andersson

Solid projektomfattning – En viktig aspekt av ett framgångsrikt projekt

Ett framgångsrikt webbdesign projekt kan bero på hur väl du definierar projektets omfattning; ett tydligt och grundligt projektomfattningsområde kommer att förbättra nivåerna av kommunikation mellan dig och din kund samt kan bidra till att förhindra att många andra produktionsproblem uppstår. Vad är...

Ett framgångsrikt webbdesign projekt kan bero på hur väl du definierar projektets omfattning; ett tydligt och grundligt projektomfattningsområde kommer att förbättra nivåerna av kommunikation mellan dig och din kund samt kan bidra till att förhindra att många andra produktionsproblem uppstår.

Vad är projektomfattning?

“Projektomfattning” kan definieras som att en kund uttrycker sina förväntningar gällande ett webbdesign projekt. Dessa förväntningar kan sedan sättas in i en redogörelse som kan refereras till av båda parter under hela projektet.

Hur viktig är en projektomfattning?

Ofta tillbringar webbdesigners och webbutvecklare inte tillräckligt med tid för att se till att de till fullo förstår innebörden av det projekt som de har åtagit sig. Detta kan leda till kundmissnöje och en hel del extra-arbete för designern, eftersom han kan tvingas till ändringar av designen allteftersom projektet fortskrider.

Det bästa sättet att undvika förvirring över omfattningen för ett projekt är att skapa en skriftlig redogörelse mellan dig och kunden, och detta bör ses över och undertecknas av båda parter innan projektet inleds. 

Hur kan du utveckla en bra projektetomfattning?

Att ställa rätt frågor till din kund innan projektet börjar kommer vanligtvis säkerställa att du kan producera en klar och tydlig projektetomfattning. Här är några exempel:

  • Exakt vad för sorts hemsida vill du att jag ska bygga??

Alla webbplatstyper, från en blogg till en landningssida, kräver olika strategier. För att lyckas, måste du fastställa exakt vilken typ av webbplats du ombeds att bygga. 

  • När är deadline för projektet?

Du måste vara säker på att du kan avsluta hemsidan inom den tidsram som din kund har gett dig. 

  • Vad är projektets budget?

Din kunds budget kommer att återspegla standarden på webbplatsen som du producerar åt dem; vill du att ditt namn och rykte ska vara kopplat till lågbudget projekt som kanske inte visar upp din talang och skicklighet? 

  • Vilken är din målgrupp för hemsidan?

Svaret på detta kommer att kraftigt påverka den hemsida som du har blivit ombedd att skapa eller uppdatera.

  • Vilka är målen för projektet?

Vill kunden generera försäljning, reklam eller skapa ett community online? Varje mål kommer att kräva annan respons från dig. 

  • Vad kommer ditt innehåll att bestå av?

Även om din kund inte helt har övervägt eller planerat för innehållet på sin hemsida, måste detta fastställas så snart som möjligt så att du kan bilda en innehållsstrategi. 

  • Finns det några hemsidor som du särskilt gillar eller ogillar?

Att ställa denna enkla fråga kan ge dig en bra indikator på vad din kund vill att du ska producera för dem. 

  • Vilket budskap vill du din hemsida ska förmedla?

Ett tydligt budskap är avgörande för att locka användare och det måste klart och tydligt vara uttryckt på hela hemsidan.

Kontakt